יחד כל הדרך- עמל בשבילי ישראל

רשת עמל מחוז מרכז מקיימת לאורך כל השנה – טורניר קטרגל בין בתי ספר שברשותה , במטרה ליצור חוויה  ספורטיבית , תחרותית לתלמידים המשתתפים , ובמטרה לקדם מיומנויות ספורטיביות וליצור ושילוב וקירוב בין שני עמים  ומגוון תרבויות חברתיות