הפרויקטים המיוחדים שלנו

בית הספר  דוגל בטיפוח אישיות  התלמיד כבוגר עצמאי, בעל חוסן נפשי, מודעות ורגישות חברתית, המגלה אמפתיה, אכפתיות ואחריות והרואה את המעורבות החברתית כערך ודרך חיים , תלמיד היוזם בפרוקיטים חברתיים ולימודיים .

1 פרוייקט שילוב תרבות ערבית גרמנית  

2 פרוייקט mun 

3 פרוייקט " האח הבוגר " 

4 פרוייקט מנהיגים צעירים 

5 פרוייקט תחרויות בשפה הערבית 

6 פרוייקט שמירת אנרגיה 

7 פרוייקט אליפות רשת בתי ספר עמל לקטרגל